Polariteitsmassage

Een Polariteitsmassage heeft als uitgangspunt dat je als mens op verschillende niveaus functioneert; fysiek, emotioneel en mentaal. De massage heeft als doel deze niveaus met elkaar in verbinding te brengen. Een klacht, of deze nu fysiek is of emotioneel, is een uiting van een disbalans op meerdere niveaus.

Een polariteitsmassage is het bewust gebruik maken van de levensenergie die tussen twee polen stroomt met het doel blokkades te verzachten of op te heffen.
Voor veel mensen zijn energieblokkades voelbaar en soms ook aanwijsbaar door fysieke klachten, zoals bijvoorbeeld een stijve nek, rugklachten en vermoeidheid. Als tegengestelde punten met elkaar worden verbonden tijdens de behandeling dan wordt de helende levensenergie versterkt.

De polariteitsmassage ontvang je over je kleding heen, liggend op de rug, op een massagetafel. De massage wordt gegeven door middel van klankschalen die op en naast het geklede lichaam worden gezet. De klankschalen worden zacht aangeslagen met een klopper waardoor er zowel een klank als een trilling vrijkomt.